BlueScope AZ150


AZ150 อะไรคือ
ข้อด้อยของไม้ ?

ไม้นั้นมีความไวต่อความชื้น จะหดตัวหรือยืด ออกเนื่องจากเนื้อไม้ได้รับความชื้น และมีความเป็นไปได้สูงที่จะบิดงอถ้าไม่ได้รับรักษาอย่างดี การเปลี่ยนรูปนี้ทำให้ขนาดของวัสดุนั้นผิดรูปร่างไป และไม่สามารถประกอบเข้ารูปได้อย่างแม่นยำระหว่างที่ติดตั้ง ในกรณีที่แย่ที่สุด ไม้นั้นจะผุและเสียหายทำให้โครงสร้างนั้นเสียหายไปด้วย ไม้นั้นขาดความยืดหยุ่น ทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบที่ต้องการ การบิด โค้ง งอ ซึ่ง การบิด โค้ง ที่มากเกินไปจะทำให้ไม้นั้นแตก ได้
Dimension Accuracy
ความแม่นยำของขนาด
เหล็กเคลือบ TRUECORE มีความแข้งแกร่งและมีความทนทานต่อการขึ้นรูป

How does it work?
ทำงานได้อย่างไร?

เหล็กเคลือบ TRUECORE ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นใย แต่เป็นวัสดุที่ธาตุเหล็กโดยธรรมชาติ ดังนั้น มันจึงทนทานต่อความชื้นรวมถึงเชื่อโรคอื่นๆ เช่น การเติบโตของเชื่อราและการกัดกินของปลวก
How does is perform?
ให้งานอย่างไร?
เหล็กเคลือบ TRUECORE นั้นนำมาใช้ได้ง่ายเนื่องจากมีความยืดหยุ่น ในการออกแบบและใช้ทำเหล็กโครงสร้างได้หลายรูปแบบ เหล็กโครงหลังคานั้นใช้เพียงแค่สกรูยึดก็สามารถใช้การได้แล้ว ขณะที่การดัดแปลงก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
Other Advantages
ข้อดีอื่นๆ
• ป้องกันปลวก – เหล็กเคลือบ TRUECORE นั้นต้านทานต่อการกัดกินของปลวก จึงทำให้ไม่เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างทำให้โครงสร้างอยู่คงเดิมถาวร
• ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุกันสีย หรือการดูแลรักษาหลังการติดตั้ง – เหล็กเคลือบ TRUECORE ไม่ต้องการดุแลรักษาใดๆๆหลังการติดตั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมาก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุสำคัญ:
• ไม้นั้นมีความไวต่อความชื้น โดยที่เนื้อไม้จะยืดและได้ อีกทั้งการดัดโค้งงออาจทำให้โครงสร้างเสียหายได้
• เหล็กเคลือบ TRUECORE มีความยืดหยุ่นในการออกแบบติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
• เนื่องจากเหล็กเคลือบ TRUECORE ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง จึงทนทานต่อความชื้นและป้องกันการกัดกินของปลวก
อะไรคือ
ความผิดพลาดทางโครงสร้าง?
ในการออกแบบโครงสร้าง การขึ้นโครงสร้างคือรูปแบบของการรับน้ำหนักของส่วนประกอบดครงสร้างถ้าการรับรองนั้นไม่เพียงพอต่อการรับน้ำหนักส่วนประกอบ สิ่งที่รองรับนั้นอาจจะมีแรงกดสูงซึ่งจะทำให้เสียรูปทรง และทำให้โครงสร้างผิดตำแหน่งไป ซึ่งจะค่อยๆทำให้เกิดความผิดพลาดทางด้านโครงสร้าง สำหรับวิธีการก่อสร้างทั่วไป ที่ใช้ไม้เหล็กที่ทาสีแบบธรรมดาทั่วๆไป จะต้องใช้เสารับหลังคาเพื่อรองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดและท่อนไม้ขนาดเล็กระหว่างเสาอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความแข็งแกร่งของไม้และเหล็กที่ทาสีแบบธรรมดาทั่วๆไปนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่มีกำลังต้านทานแรงดึงสูง (high tensile strength)
G550 – เหล็กความแข็งแรงสูง
เหล็กเคลือบ TRUECORE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบสำหรับงานโครงสร้าง โดยเหล็กเคลือบ TRUECORE มีส่วนผสมทางเคมีที่ได้รับมาตรฐานและมีทั้งความแข็งแรงและทนทานเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง และมีกำลังต้านทานแรงดึงอย่างน้อยที่สุดไม่ตำกว่า 550 MPa
ใช้งานอย่างไร
เหล็กเคลือบ TRUECORE สามารถออกแบบเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ และสามารถรองรับส่วนประกอบงานโครงสร้างได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีกำลังต้านทานแรงดึงสูงพร้อมกับการออกแบบทางวิศวกรที่เหมาะสมทำให้ส่วนประกอบโครงสร้างสามารถรองรับด้วยคานหรือเสาที่น้อยลง และช่วงเสาที่กว้างขึ้น
ใช้แล้วดีอย่างไร
เนื่องจากโครงสร้างที่น้อยลง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เหล็กเคลือบ TRUECORE มีน้ำหนักเบา ทำให้การเคลื่อนย้านและติดตั้งโครงเหล็กนั้นทำได้ง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ติดตั้งได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
ความแข็งแรงอื่น
• ไม่สามมารถไหม้ไฟได้ – เหล็กเคลือบ TRUECORE เป็นวัสดุไม่ติดไฟ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ต่ำ รองรับอุณหภูมิได้ถึง 300 องศาเซลเซียส
• มีความคงทนสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน
หมายเหตุสำคัญ :
• การก่อสร้างทั่วๆไป ต้องใช้เสาไม้มากขึ้นในการรับรองโครงสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันโครงสร้างเสีย

• เหล็กเคลือบ TRUECORE มีความด้านทานแรงดึงสูงทำให้สามารถรับโครงสร้างทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้เสารองรับน้อยลง
• เหล็กเคลือบ TRUECORE ได้รับการออกแบบเพื่อวัสดุโครงสร้างโดยเฉพาะ
การกัดกร่อนคืออะไร?
การกัดกร่อนมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของโลหะเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยเป็นผลจากการสัมผัสกับสภาพแวดล้อม ( น้ำและออกซีเจน ) ที่เรียกว่า อ๊อกซิเดชั่น ( Oxidation) การกัดกร่อนของโลหะเป็นผลให้เกิดการก่อตัวของสนิมหรือออกไซด์ในพื้นที่ถูกกัดกร่อน
เทคโนโลยีของผิวเคลือบสังกะสี/อลูมีเนียม ( AZ150)
เทคโนโลยี การเคลือบโลหะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบลูสโคป สตีล คือเหล็กเคลือบซิงคาลุมซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนภายใต้สภาวะต่างๆได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเที่ยบกับเหล็กเคลือบสังกะสีอื่นๆ เหล็กเคลือบซิงคาลุมประกอบด้วย สังกะสี 43.5% อลูมิเนียม 55.0% และซิลิคอน 1.5% โดยมีมวลสารเคลือบขั้นต่ำ 150 กรัม/ตรม. ทำให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนที่รุนแรงได้สูง
เหล็ก เคลือบซิงคาลุมทำงานอย่างไร?
การป้องกันแบบสละตัวเอง (sacrificial protection ) จะกระทำโดยโลหะที่มีศักดิ์ไฟฟ้าต่ำ (เช่นสังกะสี) จะป้องกันโลหะที่มีศักดืไฟฟ้าสูงกว่า (เช่นเหล็ก) โลหะที่มีศักดิ์ไฟฟ้าต่ำกว่าจะถูกกัดกร่อนก่อนโลหะที่มีศักดิ์ไฟฟ้าสูง (รูป A.) เหล็กเคลือบซิงคาลุม มีโครงสร้างการเคลือบที่ซับซ้อน มากกว่าซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่มีสังกะสีและพื้นที่ที่มีอลูมิเนียม (รูป B.) พื้นที่ที่มีสังกะสีมากจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ขณะที่ส่วนที่อลูมิเนียมมากจะช่วยปกป้องผิวของโลหะให้ทนทาน (barrier protection)การรวมเอาลักษณะพิเศษทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน ทำให้มีประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
เหล็กเคลือบซิงคาลุมมีประสิทธิภาพอย่างไร ?
ภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาเท่ากันและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหมือนกัน เหล็กเคลือบสังกะสีแสดงให้เห็นการผุกร่อนอย่างรุนแรง ของผิวเคลือบและการเป็นสนิมสีแดง ที่เป็นผลตามมาของชั้นโลหะพื้นที่ ในขณะที่เหล็กเลือบซิงคาลุมยังอยู่ในสภาพที่ดี

หมายเหตุสำคัญ :
• การกัดกร่อนคือการเสื่อมสภาพของโลหะเนื่องจากสื่งแวดล้อมโดยรอบ
• เหล็กเคลือบซิงคาลุม ประกอบด้วยสังกะสี 43.5 % อลูมิเนียม 55.0 % และซิลิคอน 1.5 ดดยมีมวลสารชั้นเคลือบขั้นต่ำ 150 กรัม / ตรม
• สำหรับเหล็กเคลือบซิงคาลุม พื้นที่ที่มีสังกะสีมาช่วยป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมบริเวณรอยต่อ ในขณะที่ส่วนที่มีอลูมิเนียมมากจะช่วยยืดการใช้งานของผิวเคลือบ