เกี่ยวกับเรา


ระบบ ทรัสหลังคาสำเร็จรูป Enduroframe ภูเก็ต

True Core AZ150 รับประกัน 30 ปี บลูสโคป ออสเตรเลีย โครงทรัส BlueScope

ข้อมูลเพิ่มเติม Enduroframe Australia

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ที่พัฒนามากว่า 60 ปี

BlueScope ออสเตรเลีย ได้มีการค้นคว้าและพัฒนาโครงสร้างเหล็กรีดเย็ด เพื่อประกอบเป็นงาน ทรัสหลังคาสำเร็จรูป ทำตลาดด้วยเครื่องหมายการค้า Smartruss หรือ สมารท์ทรัส ใช้เหล็กเคลือบซิงคาลุม BlueScope AZ150 TrueCore (เหล็ก AZ150 เคลือบเรซิ่นสีฟ้า ให้การรับประกัน 30 ปีเทียบเท่า BlueScope EnduroCore ) และยังได้ทำการตลาด พัฒนาให้เข้ากับตลาดในประเทศไทย มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับระบบโครงหลังคาสำเร็จรูป

Endurotruss